วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2552

วิธีตรวจสอบ Serial No. ของโปรแกรมind Serial No.
วิธีตรวจสอบ Serial No. ของโปรแกรม

การติดตั้งโปรแกรมโดยทั่วไป ส่วนใหญ่โปรแกรมจะให้เข้าใส่ Serial No. หรือ เรียกเป็นทางการว่า เลขที่รับอนุญาติ ในการใช้โปรแกรม บางครั้งถ้าเราลืม แต่ได้มีการติดตั้งโปรแกรมนั้น ๆ เข้าไปแล้ว เราสามารถดูหมายเลข Serial No. ของโปรแกรมเหล่านั้นได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.คลิกเมนู Start เลือก Run
2.พิมพ์คำว่า regedit
3.คลิกเลือก HKEY_LOCAL_MACHINE
4.คลิกเลือก Software
5.จากนั้นให้เลือก software ที่เราต้องการดู
6.หน้าต่างทางขวา ให้ดูข้อความ Serial No.


7.บางโปรแกรม Serial No. จะอยู่ ที่ HKEY_CURRENT_USER และอยู่ใน sub Software เช่นเดียวกันใช้งานได้กี่วันส่วนมาก 15-30 วัน หากต้องการใช้งาน
เกินกว่ากำหนด เริ่มขั้นตอนกันเลย

1. ให้คลิกปุ่ม Start ->Run
2. พิมพ์คำสั่ง c:/windowsregedit..exe เพื่อเปิดโปรแกรม Registry Editor ขึ้นมา
3. คลิก File ->Export เพื่อทำสำเนาข้อมูล Registry ของวินโดวส์
4. จะมีหน้าต่างเพื่อบันทึกไฟล์ ขึ้นมาในช่อง save in : เลือกเป็น My Decuments คลิ๊กเลือก All ตรงกรอบ Export range
จากนั้นพิมพ์ชื่อไฟล์ในช่อง File Name _____ . reg File of type : Registraration File ( *.reg ) แล้วกด Save
5. เมื่อครบกำหนดตามระยะการใช้งานโปรแกรมจะไม่สามารถ ใช้งานได้
6. ให้ไปที่ Start ->Run พิมพ์คำสั่ง c:/windowsregedit..exe เพื่อเปิดโปรแกรม
7. จากนั้นไปที่ File -> Import
8. ให้ไปที่ช่อง Look in: เลือก My Decuments เพื่อคลิกชื่อไฟล์ที่เราทำสำเนาเอาใว้ ในขั้นตอนที่ 4. ___________.reg
9. จากนั้นคลิกปุ่ม Open เป็นอันเสร็จโปรแกรมที่เราไม่อยากเสียเงินก็ได้คืนชีพอีกครั้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น